ora de religie
Actual

Patriarhul știe prea bine ce vrea

Tot despre Legea Educației. În cu totul altă cheie.

Patriarhul știe prea bine ce vrea. Iar statul român, așa măreț cum e definit el chiar din articolul 1 al Constituției României, național, suveran, independent, unitar, indivizibil, de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, este de prea multe ori – voit sau nu – suspect de nevolnic în raporturile de putere cu cultul religios dominant în societate, (ce)dând mereu, când perfid, când ipocrit, când incompetent de-a binelea, atunci când vine vorba de însăși mirabila sămânță germinată din miracolul școlii. Brusc, relația dintre religie și educația de stat devine altfel decât cum ar fi firesc să fie.

 


Ora de religie… Nu am fost și nu voi fi deloc de acord cu menționarea explicită a acestei singure discipline ca parte a trunchiului comun a învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional.


 

Povestea mea nefardată cu chestiunea prezenței orei de Religie în trunchiul comun, pe întreaga verticală curriculară preuniversitară (!), începe în 2010, când, într-o discuție tehnică aplicată cu profesorul Mircea Miclea, la vremea aceea, a construcției Legii Educației nr. 1 / 2011, Președinte al Comisiei Prezidenţiale de analizare şi elaborare a politicilor în educaţie şi cercetare, am exprimat obiecția mea de fond privind subiectul în cauză. Nu am fost, nu sunt și nu voi fi deloc de acord nici cu menționarea explicită a acestei singure discipline ca parte trunchiului comun a învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional și, cu atât mai puțin, nu am fost, nu sunt și nu voi fi de acord ca singura posibilitate de opt-out să fie doar ca elevii să nu participe la ora de religie, pe baza de solicitare expresă, scrisă, a sa dacă e major sau a părinților / tutorelui legal, dacă este minor, caz în care acești elevi vor studia cu o disciplină mai puțin. E un aranjament brut, deloc subtil, bașca ineficient din toate motivele pedagogice sănătoase. Ăsta e joc de putere pe față, ce nu are nimic de-a face cu binele educațional al copiilor, ci e menit să consolideze oricât de mult aria de influență a cultului religios dominant. În fond, de ce Religia e disciplina numită în lege, și nu, în loc, Istoria Românilor, de pildă?

Image result for istoria romanilor sau religie

În acest context, vădit neconform cu principiile educaționale ale unui stat laic (sau nu suntem așa, în fapt, ci doar pe hârtie?), dar și ținând seamă de sensibilitatea notorie a temei în societate, am propus, și profesorul Miclea a acceptat, completarea articolului 17 de la acea vreme cu al treilea alineat, în această formă:

La cerere, în locul orei de religie, elevii pot urma cursuri de istoria religiilor, istoria culturii şi artelor sau alte cursuri utile în formarea comportamentului etic, social sau comunitar.

Pfui! A luat foc Patriarhul. Dintr-odată, teritoriul de control și influență indisputabil încetează să mai fie inexpugnabil, drept pentru care, în scrisoarea transmisă pe 28 aprilie 2010 Președintei Camerei Deputaților, mesajul său menționează expres, cu subiect și predicat:

Acest alineat, care nu a existat în forma iniţială, scade importanţa orei de religie între celelalte discipline şcolare şi poate genera forme de abuz, oferind directorilor unităţilor şcolare posibilitatea de a completa norma didactică acolo unde este cazul, prin retragerea elevilor de la ora de religie. Exprimarea „în locul orei de religie” transformă această disciplină, afirmată ca parte a trunchiului comun, într-o disciplină opţională.

Și a rămas după vrerea Patriarhului, cu îngăduința moale-complice a statului român.

Poate naște somnul rațiunii monștri? Ba bine că nu! Iată, negru pe alb, în fapt, șapte ani mai târziu.

 


Aveți obligația ca împreună cu toți profesorii de religie să participați la această acțiune, dat fiind protocolul dintre B.O.R. și M.E.N., privind dubla subordonare a profesorului de religie (!).


 

20 martie curent. Arhiepiscopia Tomisului plusează arogant-autoritar, strângând în ușă degetele diriguitorilor Inspectoratului Școlar Județean Constanța, în materia organizării / desfășurării Marșului pentru Viață (evenimentul în sine este de relevanță secundară, eu îl văd doar ca pe un pretext bun de a exercita putere), notificând imperativ, în scris, ca în Evul Mediu întunecat, faza pe adeverințe:

Aveți obligația ca împreună cu toți profesorii de religie să participați la această acțiune, dat fiind protocolul dintre B.O.R. și M.E.N., privind dubla subordonare a profesorului de religie (!). La rândul lor, profesorii de religie au obligația să afișeze materialele primite în școlile în care predau, și să informeze cadrele didactice, elevii și părinții acestora (pe cât posibil), despre evenimentul prezentat. Dacă este necesar, în funcție de lista de prezență, Departamentul Cultural Educațional va elibera ulterior, fiecărui profesor, o adeverință care să certifice implicarea în această acțiune.

Realizați grotescul? Adică, inspectorul școlar general este notificat imperativ asupra obligației executării la comandă a unui consemn fără legătură cu fișa postului său. E ăsta abuz arhiepiscopal în stare pură? Ba bine că nu!

Estimp, despre Recomandarea 1720 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, adoptată, hăt, în 2005, privind relația europeană dintre educație și religie, nimeni nu suflă o vorbă. Citiți-o și veți vedea de ce. Omertà!…

Cât timp statul român (național, suveran, independent, unitar, indivizibil, de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme) va pune în fapt, încă o dată și încă o dată, doar acel fel de educație care să nu-l surprindă / îngrijoreze / tulbure / mâhnească pe Patriarh, nu vom ajunge foarte departe cu schimbarea paradigmei Educației în România. Iar „încredințători” precum arhiepiscopul Tomisului – desigur, prezumat nevinovat până la proba contrară, dar până una-alta pus la un moment dat sub control judiciar de către DNA Constanța, „pentru luare de mită și pentru folosirea de documente și declarații false pentru a obține fonduri europene” – care să apese perfid pedala obligativității subordonării profesorilor altor jurisdicții decât celor strict legal-laice, sunt alerți și vor executa consemnul instant, fără să clipească neam.

Pentru că Patriarhul știe prea bine ce vrea. Mult prea bine.

Click pentru a comenta

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top